Teisiniai vertimai ir jų vertėjai


Teisės tekstų ir įvairių dokumentų vertimai ypač aktualūs mūsų dienomis, vykstant globalizacijos procesams, plečiantis tarptautinio verslo ryšiams, stiprėjant politinei integracijai ir gyventojų migracijai. Teisiniai vertimai yra viena sudėtingiausių vertimo sričių, todėl šios srities vertėjams taikomi ypač dideli reikalavimai.

Teisinių tekstų vertėjas turi būti atidus ir dėmesingas detalėms, puikiai išmanyti teisines sistemas, tiek originalaus teksto šalies, tiek užsienio kalbos šalies, būti susipažinęs su atitinkamos srities teisinėmis sąvokomis ir terminais, pasižymėti konfidencialumu ir užduotis atlikti laiku.

Atidus ir dėmesingas vertimas – tai tinkamas žodžių parinkimas ir teisingas sintaksės taikymas. Išversto teksto kalba turi atitikti formalią originalaus dokumento kalbą. Versti tokį tekstą reikia atidžiai, nes bet kokia neatsargi interpretacija gali pakeisti dokumento prasmę. Todėl labai svarbu puikiai išmanyti kalbos reikalavimus, o išverstą tekstą būtina atidžiai redaguoti. Teisiniai vertimai paprastai skiriami atitinkamoje srityje besispecializuojantiems vertėjams profesionalams. Būtina suprasti, kad teisinių tekstų vertėjai ne tik išverčia tekstą iš vienos kalbos į kitą, jie tuo pačiu verčia iš vienos teisinės sistemos į kitą. Todėl jie turi gerai išmanyti šalių kultūrą, puikiai suvokti ne tik savo šalies teisinę sistemą, bet ir tos šalies, į kurios kalbą yra verčiama.

Teisiniai vertimai dar yra sudėtingi ir dėl to, kad verčiami dokumentai būna susiję su konkrečia teisės sritimi. O kiekviena sritis turi savo įprastą terminologiją. Pavyzdžiui, tai gali būti ‪tarptautinė teisė, civilinė teisė, įmonių teisė, nuosavybės teisė, mokesčių ir apskaitos teisė, draudimo teisė, patentų teisės ir pan. Todėl geras vertėjas turi turėti pakankamai atitinkamos srities žinių. Geriausia, kai toks vertėjas yra konkrečios srities ekspertas.

Suprantama, kad kai kuriuose verčiamuose dokumentuose gali būti „jautrios“ informacijos, nes dažnai tenka versti konfidencialius dokumentus. Tad vertėjai, atliekantys teisinius vertimus, turi labai rimtai žiūrėti į konfidencialumo ar privatumo reikalavimus ir laikytis informacijos neatskleidimo susitarimų.

Be visų šių reikalavimų dažna teisinių vertimų sąlyga yra ir nustatyti laiko terminai. Kadangi paprastai verčiami dokumentai būna reikalingi teismuose, susitikimuose, vykdant sutartis ir panašiai, kuomet yra nustatyta tiksli data, tad išverstas tekstas turi būti pateiktas iki numatytosios datos.

Teisiniai vertimai – rimtas vertėjų išbandymas, reikalaujantis toli gražu ne paviršutiniškų teisės žinių, šalių kultūrų ir socialinių niuansų supratimo. Tik atitinkantys šiuos reikalavimus vertėjai sugebės tinkamai perduoti verčiamo teksto žinią. Teisinio vertimo paslaugos tiekėjų taip pat nėra daug, nes iš jų reikalaujama itin didelės atsakomybės.