Saugus darbas su trimeriu
Trimeris tai universalus įrankis, kuriuo pjaunama žolė ar krūmai. Dirbant su juo svarbu laikytis saugumo taisyklių. Jų nesilaikantis darbuotojas gali ne tik pats susižeisti, bet ir sužeisti kitus žmones ar gyvūnus, papuolusius į žolės pjovimo lauką.


Patikrinkite, ar naudojamos tinkamos trimerių dalys


Paėmus prietaisą į rankas įsitikinkite ar tos dalys, kurios yra ant prietaiso bus tinkamos jūsų darbui. Su trimeriais galima pjauti ir žolę, ir piktžoles bei krūmus, ir kiekvienai užduočiai naudojami skirtingi trimerių pjūklai. Taigi, prieš darbą įsitikinkite, kad trimerių dalys – pjūklai yra skirti būtent tam darbui, kurį ruošiatės atlikti. Taip pat negalima pjauti su apgadintu, suskilusiu pjovimo disku, nes jis gali rimtai sužaloti.

Apsaugos priemonės

Apsaugos priemonės yra būtinos saugiam darbui su trimeriu. Visada naudokite šias apsaugos priemones: galvos apsaugą, ausų kištukus, apsauginius akinius, veido skydelį, apsaugines pirštines, aulinius, neslidžius batus, blauzdų apsaugą.

Jeigu neturite šių priemonių, kai kurias galite užsakyti interneto parduotuvėse, kuriose parduodamos trimerių dalys. Nenaudojant apsaugos galima pažeisti klausą, regą ir kitus žmogaus organus.

Trimerių dalys, dalyvaujančios prietaiso užvedimo metu

Norėdami užvesti prietaisą, turite būti susipažinęs su visomis saugumo taisyklėmis. Tada, naudodamiesi instrukcija, įsitikinkite ar žinote, kur yra trimerių dalys, dalyvaujančios užvedant variklį:

1. Degimo sistemos jungiklis

2. Akceleratoriaus gaidukas

3. Akceleratoriaus gaiduko blokatorius

4. Akceleratoriaus skląstis

5. Išankstinio degalų pumpavimo mygtukas

6. Svirtis šalto variklio paleidimui

7. Degalų grįžimo linija

Užvesdami benzininį variklį tiksliai vadovaukitės instrukcijos nurodymais. Pradžioje pripilkite bakus benzinu ir alyva, būtinai tai darykite lauke, o ne viduje, patraukite trimerį į kitą, švarią vietą, kur nėra degalų likučių ant žemės. Užveskite taip, kaip nurodyta instrukcijoje.

Kad visos trimerių dalys veiktų sklandžiai reikia reguliariai atlikti priežiūros darbus. Ypač pavojingi susidėvėję, suskilę pjūklai, todėl šių detalių galima turėti atsargoje. Prieš naudojant įrankį visada patikrinkite oro ir degalų filtrus, juos išvalykite arba pakeiskite. Kokybiškas trimerių dalis, kurias reikia keisti, galima įsigyti interneto parduotuvėje agropartsbaltija.lt.


Komentarai